No Image
خوش آمديد!
تنها امید و آرزویم پيوند ثابت

تویی تنها امید و آرزویم

تمام اعتبار و آبرویم

تو را از ابر و باد و باغ و گلشن

ز مهر و مه به جد در جستجویم

نصرالدین کریمی ( مبین)
پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image