No Image
خوش آمديد!
عاقبت پيوند ثابت

 

ترک این هجران، نکردی عاقبت

درد ما درمان، نکردی عاقبت

گر چه دیدی بی سر و سامانی ام

رو به این سامان، نکردی عاقبت

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
چونم پيوند ثابت

 

ببین اندر فراقت تا که چونم

ز پا افتاده و از سر نگونم

دو چشمم را ببین گردیده جیحون

مپرس از این دلم، که غرق خونم

 

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
تنگ پيوند ثابت

 

دلم تنگ و نفس تنگ و هوس تنگ

هوا هم داره با ما، گوییا جنگ

دلم تنگ بلوره، ای جماعت

چرا پس میزنید از هر طرف سنگ

 

نصرالدین کریمی (مبین)

یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
از ما بگردان پيوند ثابت

الهی درد و غم، از ما بگردان

بلا را بیش و کم، از ما بگردان

هر آن حرمان، به قصد جان روان شد

خودت آن دَمبدَم، از ما بگردان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
سردار پيوند ثابت

از هِجرَتِ تو، گذشته سالی، سردار

بعد از تو جهان، شده چه حالی، سردار

با رفتن تو تمام دنیا فهمید

افتاده به کارش اختلالی، سردار

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

۱۲ دی ماه ۱۳۹۹

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
توکل پيوند ثابت

بر مریضان خدا فقط شافی است

در تعهد، خدا فقط وافی است

با توکل به او، تو کاری کن

مطمئناً خدا ترا کافی است

نصرالدین کریمی(مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
احسان پيوند ثابت

دلا فرصت غنیمت دان، به نیکی کردن و احسان

فروزان میشود دنیا، ز احسانِ به همنوعان

بسا افتاده ای، تنها، به لبخند تو‌ محتاجست

دریغ از او مکن لبخند، که دنیا میشود زندان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
مگو پيوند ثابت

صد بار شنو، یکی ولی بیش مگو

پرسید کسی بگو ولی پیش مگو

یا هیچ مگو یا که اگر میگویی

جذاب بگو، گزنده و نیش مگو

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
پس بیا پيوند ثابت

درد دنیا را نباشد جز تو درمان، پس بیا

سوی دنیا را نباشد جز تو سامان ، پس بیا

خنده هایم یخ زده در آتش هجران تو

هجر دنیا را نباشد جز تو پایان، پس بیا

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 
بیا آقا پيوند ثابت

نشسته کشتی دنیا، به گل بیا آقا

شکسته ساغر شادی، به دل بیا آقا

غم و فراق و شقاوت، انیس مردم شد

گسسته مردم چشمم ، ز ظل بیا آقا

نصرالدین کریمی(مبین) از زیاران

نظرات[۰] | دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image