No Image
خوش آمديد!
از ما بگردان پيوند ثابت

الهی درد و غم، از ما بگردان

بلا را بیش و کم، از ما بگردان

هر آن حرمان، به قصد جان روان شد

خودت آن دَمبدَم، از ما بگردان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image