No Image
خوش آمديد!
احسان پيوند ثابت

دلا فرصت غنیمت دان، به نیکی کردن و احسان

فروزان میشود دنیا، ز احسانِ به همنوعان

بسا افتاده ای، تنها، به لبخند تو‌ محتاجست

دریغ از او مکن لبخند، که دنیا میشود زندان

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image