No Image
خوش آمديد!
صبحست پيوند ثابت

صبحست و خدا فرصت دیگر دادست

یک روز نکو برای تو آمادست

خوش باش و خوشی در دگران افزون کن

چون دلخوشیت در گرو آحادست

 

گرو: رهن
آحاد: تک تک افراد

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image