No Image
خوش آمديد!
وجود تو پيوند ثابت

تنت سالم و، دل، خوش و شاد باد

ز درد و غم و غصه آزاد باد

ز ویروس و میکروب نبینی گزند

وجود تو سرسبز و آباد باد

نصرالدین کریمی “مبین”‌ از زیاران

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹

دسته: دو بیتی های مبین | نويسنده: mobinkarim


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 
No Image No Image