No Image
خوش آمديد!
تقدیم به سرداران شهید پيوند ثابت

تقدیم به شهدای عزیز المهندس و سردار سلیمانی

المهندس خوشا به حال تو
غرق خونی و این جلال تو
رفتی و خوش به حال تو سردار
با شهادت تو اندرین پیکار
شهد شیرین حق گوارایت
عهد دیرین حق گوارایت
دشمن تو اگر حماقت کرد
بر همه مسلمین جنایت کرد
گرچه دشمن به تو تهاجم کرد
خاوران را پر از تلاطم کرد
تا رجب میشود تحمل کرد
آن زمان با عدو تقابل کرد
انتقام تو را سلیمانی
گیرد از دشمنت خراسانی
سیدی از سلاله ی زهرا
انتقامی کشد وی از اعدا
عزم ایرانیان شده جازم
انتقام تو میشود لازم
دشمنت آب خوش نمی نوشد
تا زمانی که خون تو جوشد
خواب دشمن دگر پریشان است
کاخ آنان بسوی ویران است
کاخ شیطان سیه شود دیگر
از دم تیغ پیرو حیدر
مالک اشتر علی رفتی
بازوی اکبر علی رفتی
این علم گر ز دست تو افتاد
دست دیگر کند علم آباد
با شهادت تو جاودان گشتی
مرد اول درین جهان گشتی
بی شهادت تو می شدی آخر
مرگ ننگین تو را چه در بستر؟
این شهادت چقد به دنبالت
کوه و صحرا نموده غربالت
آرزوهای او چه طولانی
تو برآورده ای سلیمانی
او سر و دست و پای تو میخواست
بوسه بر ردپای تو میخواست
هم نشانی ز قاسم و اکبر
هم گلوی بریده ی اصغر
هم نشانی ز آن ابوفاضل
بی سری از که کرده ای حاصل
ای به قربان آن سرت قاسم
آن چهل پاره پیکرت قاسم
سر سردار ما کجا افتاد
کوفیان مسلمم کجا جان داد
ای شهادت که را بغل کردی؟
با فراقش چه بر من آوردی؟
او تو را برد و داغ تو مانده
نفخه صوری بر این جهان خوانده
قامت تو چو در قعود آمد
عالمی در برت سجود آمد
هند و بیروت و کاظمین را بین
میوه های شهادتت بر چین
خون تو خانه های شیطانی
یک به یک میبرد به ویرانی
بهتر از هرکه تو که میدانی
تو ز ثاراللهی سلیمانی
خون تو خون پاک اربابست
جوشش خون تو نشان دادست
یار آقا خدا نگهدارت
دلبر ما خدا نگهدارت
خواهشی دارم از تو ای سردار
خیل جاماندگان تو وا مگذار
کن دعا غرق خون تمام ما
با شهادت رهیم ازین دنیا

نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران
۱۸ دی ماه ۱۳۹۸

دسته: اشعار نصرالدین کریمی (مُبین) | نويسنده: mobinkarim


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

آمار

  • 0
  • 3
  • 27
  • 20,319
No Image No Image